Full Name
Jiong Lu
Variants
J. Lu
Lu, J
 
Main Affiliation
 
Faculty
 
Email
chmluj@nus.edu.sg
 

Results 1-20 of 27 (Search time: 0.029 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)
11-Dec-2018Atomic engineering of high-density isolated Co atoms on graphene with proximal-atom controlled reaction selectivityYan H. ; Zhao X. ; Guo N. ; Lyu Z. ; Du Y.; Xi S.; Guo R. ; Chen C.; Chen Z. ; Liu W. ; Yao C. ; Li J. ; Pennycook S.J. ; Chen W. ; Su C.; Zhang C. ; Lu J. 
22019Atomically precise bottom-up synthesis of -extended [5]trianguleneSu, J. ; Telychko, M. ; Hu, P. ; Macam, G.; Mutombo, P.; Zhang, H.; Bao, Y. ; Cheng, F. ; Huang, Z.-Q.; Qiu, Z. ; Tan, S.J.R.; Lin, H.; Jelínek, P.; Chuang, F.-C.; Wu, J. ; Lu, J. 
32020Atomically-precise dopant-controlled single cluster catalysis for electrochemical nitrogen reductionYao, C.; Guo, N. ; Xi, S.; Xu, C.-Q.; Liu, W. ; Zhao, X. ; Li, J. ; Fang, H.; Su, J. ; Chen, Z. ; Yan, H. ; Qiu, Z. ; Lyu, P.; Chen, C.; Xu, H.; Peng, X.; Li, X. ; Liu, B.; Su, C.; Pennycook, S.J. ; Sun, C.-J.; Li, J.; Zhang, C. ; Du, Y.; Lu, J. 
42019Bottom-up growth of homogeneous Moiré superlattices in bismuth oxychloride spiral nanosheetsLiu, L.; Sun, Y.; Cui, X.; Qi, K.; He, X.; Bao, Q.; Ma, W.; Lu, J. ; Fang, H. ; Zhang, P.; Zheng, L.; Yu, L.; Singh, D.J.; Xiong, Q.; Zhang, L.; Zheng, W.
527-Jul-2020Chemical Design and Synthesis of Superior Single-Atom Electrocatalysts via In-Situ PolymerizationXu, Haomin; Xi, Shibo; Li, Jing; Liu, Shikai; Lyv, Pin; Yu, Wei; SUN TAO ; Qi, Dong-Chen; HE QIAN ; Xiao, Hai; Lin, Ming; Wu Jishan ; Zhang Jia; LU JIONG 
61-Feb-2024Compositional variations in highly active PtSn/Al<inf>2</inf>O<inf>3</inf> catalysts derived from molecular complexesXu, C; Tan, S; Tang, Y ; Xi, S; Yao, B; Wade, A; Zhao, B ; Lu, S ; Du, Y; Tian, M; He, C; Ma, L; Fu, X; Shi, J; Lu, J ; Howe, AGR ; Dai, S; Luo, G; He, Q 
72018Defects controlled hole doping and multivalley transport in SnSe single crystalsWang, Z; Fan, C; Shen, Z; Hua, C; Hu, Q; Sheng, F; Lu, Y; Fang, H; Qiu, Z ; Lu, J ; Liu, Z; Liu, W; Huang, Y; Xu, Z.-A; Shen, D.W; Zheng, Y
8Jul-2023Ferromagnetic single-atom spin catalyst for boosting water splittingSun, Tao ; Tang, Zhiyuan; Zang, Wenjie ; Li, Zejun; Li, Jing; Li, Zhihao; Cao, Liang ; Rodriguez, Jan Sebastian Dominic; Mariano, Carl Osby M; Xu, Haomin; Lyu, Pin ; Hai, Xiao ; Lin, Huihui ; Sheng, Xiaoyu; Shi, Jiwei; Zheng, Yi; Lu, Ying-Rui; He, Qian ; Chen, Jingsheng ; Novoselov, Kostya S ; Chuang, Cheng-Hao; Xi, Shibo; Luo, Xin; Lu, Jiong 
91-Dec-2019From All-Triazine C3N3 Framework to Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes: Efficient and Durable Trifunctional ElectrocatalystsZeng, Jian; CHEN ZHONGXIN ; Zhao, Xiaoxu; Yu, Wei; Wu, Shaofei; LU JIONG ; LOH KIAN PING ; Wu Jishan 
102019Frustrated supercritical collapse in tunable charge arrays on grapheneLu, J ; Tsai, H.-Z; Tatan, A.N; Wickenburg, S; Omrani, A.A; Wong, D; Riss, A; Piatti, E; Watanabe, K; Taniguchi, T; Zettl, A; Pereira, V.M ; Crommie, M.F
111-Jul-2019Giant gate-tunable bandgap renormalization and excitonic effects in a 2D semiconductorQiu, Zhizhan ; Trushin, Maxim ; Fang, Hanyan; Verzhbitskiy, Ivan ; Gao, Shiyuan; Laksono, Evan ; Yang, Ming ; Lyu, Pin; Li, Jing ; Su, Jie ; Telychko, Mykola ; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Wu, Jishan ; Castro Neto, AH ; Yang, Li; Eda, Goki ; Adam, Shaffique ; Lu, Jiong 
1219-Feb-2024Highly-Entangled Polyradical Nanographene with Coexisting Strong Correlation and Topological FrustrationS. Song ; A. P. Solé; A. Matěj; G. Li ; O. Stetsovych; D. Soler; H. Yang ; M. Telychko ; J. Li; M. Kumar; J. Brabec; L. Veis; J. Wu ; P. Jelinek; J. Lu 
132014Imaging and tuning molecular levels at the surface of a gated graphene deviceRiss, A; Wickenburg, S; Tan, L.Z; Tsai, H.-Z; Kim, Y; Lu, J ; Bradley, A.J; Ugeda, M.M; Meaker, K.L; Watanabe, K; Taniguchi, T; Zettl, A; Fischer, F.R; Louie, S.G; Crommie, M.F
1415-Apr-2022Learning motifs and their hierarchies in atomic resolution microscopy.Dan, Jiadong ; Zhao, Xiaoxu ; Ning, Shoucong ; Lu, Jiong ; Loh, Kian Ping ; He, Qian ; Loh, N Duane ; Pennycook, Stephen J 
155-Aug-2021Manifold Dynamic Non-Covalent Interactions for Steering Molecular Assembly and CyclizationSHAOTANG SONG ; Lulu Wang; SU JIE ; Zhen Xu; Chia-Hsiu Hsu; Chenqiang Hua; Pin Lyu; Jing Li; Xinnan Peng; Takahiro Kojima; Shunpei Nobusue; TELYCHKO MYKOLA ; Yi Zheng; Feng-Chuan Chuang; Hiroshi Sakaguchi; Wong Ming Wah,Richard ; LU JIONG 
162015Molecular Self-Assembly in a Poorly Screened Environment: F4TCNQ on Graphene/BNTsai, H.-Z; Omrani, A.A; Coh, S; Oh, H; Wickenburg, S; Son, Y.-W; Wong, D; Riss, A; Jung, H.S; Nguyen, G.D; Rodgers, G.F; Aikawa, A.S; Taniguchi, T; Watanabe, K; Zettl, A; Louie, S.G; Lu, J ; Cohen, M.L; Crommie, M.F
1711-Dec-2020On-Surface Synthesis and Characterization of [7]Triangulene Quantum RingJ. Su ; W. Fan ; P. Mutombo; X. Peng; S. Song ; M. Telychko ; P. Jelínek; J. Wu ; J. Lu 
1821-Apr-2021Ordered clustering of single atomic Te vacancies in atomically thin PtTe2 promotes hydrogen evolution catalysisLi, Xinzhe ; Fang, Yiyun; Wang, Jun; Fang, Hanyan ; Xi, Shibo ; Zhao, Xiaoxu ; Xu, Danyun; Xu, Haomin; Yu, Wei ; Hai, Xiao ; Chen, Cheng; Yao, Chuanhao ; Tao, Hua Bing; Howe, Alexander G. R. ; Pennycook, Stephen J. ; Liu, Bin; Lu, Jiong ; Su, Chenliang
192016Oscillating edge states in one-dimensional MoS2 nanowiresXu H. ; Liu S.; Ding Z. ; Tan S.J.R. ; Yam K.M.; Bao Y. ; Nai C.T. ; Ng M.-F. ; Lu J. ; Zhang C. ; Loh K.P. 
202015Probing the Role of Interlayer Coupling and Coulomb Interactions on Electronic Structure in Few-Layer MoSe2 NanostructuresBradley, A.J; Ugeda, M.M; Da Jornada, F.H; Qiu, D.Y; Ruan, W; Zhang, Y; Wickenburg, S; Riss, A; Lu, J ; Mo, S.-K; Hussain, Z; Shen, Z.-X; Louie, S.G; Crommie, M.F