Publications

Results 1-5 of 5 (Search time: 0.007 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)
12019Atomically precise bottom-up synthesis of -extended [5]trianguleneSu, J. ; Telychko, M. ; Hu, P. ; Macam, G.; Mutombo, P.; Zhang, H.; Bao, Y. ; Cheng, F. ; Huang, Z.-Q.; Qiu, Z. ; Tan, S.J.R.; Lin, H.; Jelínek, P.; Chuang, F.-C.; Wu, J. ; Lu, J. 
22020Atomically-precise dopant-controlled single cluster catalysis for electrochemical nitrogen reductionYao, C.; Guo, N. ; Xi, S.; Xu, C.-Q.; Liu, W. ; Zhao, X. ; Li, J. ; Fang, H.; Su, J. ; Chen, Z. ; Yan, H. ; Qiu, Z. ; Lyu, P.; Chen, C.; Xu, H.; Peng, X.; Li, X. ; Liu, B.; Su, C.; Pennycook, S.J. ; Sun, C.-J.; Li, J.; Zhang, C. ; Du, Y.; Lu, J. 
32018Defects controlled hole doping and multivalley transport in SnSe single crystalsWang, Z; Fan, C; Shen, Z; Hua, C; Hu, Q; Sheng, F; Lu, Y; Fang, H; Qiu, Z ; Lu, J ; Liu, Z; Liu, W; Huang, Y; Xu, Z.-A; Shen, D.W; Zheng, Y
41-Jul-2019Giant gate-tunable bandgap renormalization and excitonic effects in a 2D semiconductorQiu, Zhizhan ; Trushin, Maxim ; Fang, Hanyan; Verzhbitskiy, Ivan ; Gao, Shiyuan; Laksono, Evan ; Yang, Ming ; Lyu, Pin; Li, Jing ; Su, Jie ; Telychko, Mykola ; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Wu, Jishan ; Castro Neto, AH ; Yang, Li; Eda, Goki ; Adam, Shaffique ; Lu, Jiong 
54-Jan-2021Visualizing atomic structure and magnetism of 2D magnetic insulators via tunneling through grapheneQiu, Zhizhan ; Holwill, Matthew; Olsen, Thomas; Lyu, Pin ; Li, Jing ; Fang, Hanyan ; Yang, Huimin; Kashchenko, Mikhail; Novoselov, Kostya S. ; Lu, Jiong