Researcher Profile Statistics: DUAN HUO-YUAN

(Statistics checked on Jan 02, 2020)
From:   ever     To:   now     Change date range
 
Geo Map
Region #
AS - Asia, other 38
EU - Europe 28
NA - North America 2
Total 68
Country #
CN - China 36
AT - Austria 28
US - United States of America 2
HK - Hong Kong 1
PK - Pakistan 1
Total 68
City #
Vienna 27
Shenzhen 7
Shijiazhuang 4
Beijing 2
Changzhou 2
Fangqiao 2
Hangzhou 2
Nanchang 2
Suzhou 2
Yongjiawan 2
other 16
Total 68


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2017 00 0000 0000 10 1
2018 02 3440 0023 43 25
2019 24 62026 0010 01 42
Ever 68