Full Name
SUBRAHMANYAM ADITYA KARANAM
 
 
Email
karanam@nus.edu.sg