Publications

Results 1-11 of 11 (Search time: 0.008 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)
14-Mar-2019A Cross-linked Conjugated Polymer Photosensitizer Enables Efficient Sunlight-Induced PhotooxidationWu, Wenbo ; Xu, Shidang ; Qi, Guobin; Zhu, Han; Hu, Fang ; Liu, Zitong; Zhang, Deqing; Liu, Bin 
24-Nov-2019An AIEgen-Peptide Conjugate as a Phototheranostic Agent for Phagosome-Entrapped BacteriaQi, Guobin; Hu, Fang ; Kenry ; Shi, Leilei ; Wu, Min ; Liu, Bin 
31-Jan-2020Biomimetic Nanocomposites Cloaked with Bioorthogonally Labeled Glioblastoma Cell Membrane for Targeted Multimodal Imaging of Brain TumorsDuan, Y ; Wu, M ; Hu, D; Pan, Y ; Hu, F ; Liu, X ; Thakor, N ; Ng, WH ; Liu, X ; Sheng, Z; Zheng, H; Liu, B 
46-Sep-2017A Highly Efficient and Photostable Photosensitizer with Near-Infrared Aggregation-Induced Emission for Image-Guided Photodynamic Anticancer TherapyWu, Wenbo; Mao, Duo ; Hu, Fang ; Xu, Shidang ; Chen, Chao; Zhang, Chong-Jing ; Cheng, Xiamin; Yuan, Youyong ; Ding, Dan ; Kong, Deling; Liu, Bin 
514-Mar-2018Multicolor monitoring of cellular organelles by single wavelength excitation to visualize the mitophagy processHu, Fang ; Cai, Xiaolei ; Manghnani, Purnima Naresh; Kenry ; Wu, Wenbo ; Liu, Bin 
61-Jan-2016Organelle-specific bioprobes based on fluorogens with aggregation-induced emission (AIE) characteristicsHu, Fang ; Liu, Bin 
728-Aug-2019Precise Molecular Engineering of Photosensitizers with Aggregation-Induced Emission over 800 nm for Photodynamic TherapyWu, Wenbo ; Mao, Duo ; Xu, Shidang ; Panahandeh-Fard, Majid ; Duan, Yukun ; Hu, Fang ; Kong, Deling; Liu, Bin 
827-Dec-2018Simultaneous Increase in Brightness and Singlet Oxygen Generation of an Organic Photosensitizer by NanocrystallizationFateminia, SM Ali; Kacenauskaite, Laura; Zhang, Chong-Jing ; Kenry, Suqian Ma; Manghnani, Purnima N; Chen, Junsheng; Xu, Shidang ; Hu, Fang ; Xu, Bin; Laursen, Bo W; Liu, Bin 
920-Sep-2016Specific Light-Up Probe with Aggregation-Induced Emission for Facile Detection of ChymaseZhang, Ruoyu ; Zhang, Chong-Jing ; Feng, Guangxue ; Hu, Fang ; Wang, Jigang; Liu, Bin 
101-Jan-2019Visualization and In Situ Ablation of Intracellular Bacterial Pathogens through Metabolic LabelingHu, F ; Qi, G; Kenry ; Mao, D ; Zhou, S ; Wu, M ; Wu, W ; Liu, B 
112018Visualizing Photodynamic Therapy in Transgenic Zebrafish Using Organic Nanoparticles with Aggregation-Induced EmissionManghnani P.N.; Wu W. ; Xu S. ; Hu F. ; Teh C. ; Liu B.