Full Name
Lim Chin
Variants
Chin, L.
Lim, C.
 
Main Affiliation
 
 
Email
bizlimc@nus.edu.sg