Full Name
Liu Jianzhong
Main Affiliation
BIOLOGY (NU)