Full Name
Punniyakotty, Nagappa Mudaliar
Main Affiliation