Browsing by Author Xiangnan He

Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
18-Jan-2019Adversarial training towards robust multimedia recommender systemJinhui Tang; Xiaoyu Du; Xiangnan He; Fajie Yuan; Qi Tian; Tat-Seng Chua 
8-Mar-2021Denoising Implicit Feedback for RecommendationWenjie Wang; Fuli Feng ; Xiangnan He; Liqiang Nie; Tat-Seng Chua 
3-Feb-2020Estimation-Action-Reflection: Towards Deep Interaction Between Conversational and Recommender SystemsWenqiang Lei ; Xiangnan He; Yisong Miao; Qingyun Wu; Richang Hong; Min-Yen Kan ; Tat Seng Chua 
23-Jan-2019Fast Matrix Factorization With Nonuniform Weights on Missing DataXiangnan He; Jinhui Tang; Xiaoyu Du; Richang Hong; Tongwei Ren; Tat-Seng Chua 
6-Jan-2019Hierarchical Attention Network for Visually-aware Food RecommendationXiaoyan Gao; Fuli Feng ; Xiangnan He; Heyan Huang; Xinyu Guan; Chong Feng; Zhaoyan Ming ; Tat-Seng Chua 
25-Jul-2020Hierarchical Fashion Graph Network for Personalized Outfit RecommendationXingchen Li; Xiang Wang ; Xiangnan He; Long Chen; Jun Xiao; Tat-Seng Chua 
3-Nov-2019Learning and Reasoning on Graph for RecommendationXiang Wang ; Xiangnan He; Tat-Seng Chua 
3-Feb-2020Learning and Reasoning on Graph for RecommendationsXiang Wang ; Xiangnan He; Tat-Seng Chua 
19-Apr-2021Learning Intents behind Interactions with Knowledge Graph for RecommendationXiang Wang ; Tinglin Huang; Dingxian Wang; Yancheng Yuan; Zhenguang Liu; Xiangnan He; Tat-Seng Chua 
21-Oct-2019MMGCN: Multimodal Graph Convolution Network for Personalized Recommendation of Micro-videoYinwei Wei; Xiang Wang ; Liqiang Nie; Xiangnan He; Richang Hong; Tat-Seng Chua 
26-Jun-2019Modeling Embedding Dimension Correlations via Convolutional Neural Collaborative FilteringXiaoyu Du; Xiangnan He; Fajie Yuan; Jinhui Tang ; Zhiguang Qin; Tat-Seng Chua